Jesteś tutaj

Pracownia Digitalizacji

Pracownia Digitalizacji

Pracownia Digitalizacji realizuje projekty związane z przygotowywaniem zbiorów gromadzonych przez Bibliotekę Główną, Pracownię Regionalną, Filię Naukową w postaci baz danych dostępnych on-line. Procesom digitalizacyjnym poddawane są przede wszystkim czasopisma regionalne (Dziennik Bałtycki, Wieczór Wybrzeża, Głos Wybrzeża, Litery, 30 Dni, Jantarowe Szlaki, Nasze Morze)  dżs-y regionalne, zbiory fotograficzne oraz książki czarnodrukowe. Efekty prac digitalizacyjnych można oglądać na Bałtycka Biblioteka Cyfrowa i Gdańska Biblioteka Cyfrowa.

Gdańsk, Targ Rakowy 5/6 - II piętro